Jindřich Řeháček - Profibrus
 
Home » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jindřich Řeháček - PROFIBRUS

Černilov 541

503 43 Černilov

IČ: 68222971

DIČ: CZ6405261214

mobil: +420 608 535 870

e-mail: rehacek@profibrus.cz

Číslo účtu:

KB 78-7765320227/0100

 

Obchodní podmínky

Upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej nářadí, nástrojů, strojů, jejich příslušenství, náhradních dílů a dalších produktů a služeb, které s tím souvisejí.

Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.

Návod je zobrazen na produktu, nebo je přiložen v písemné či obrazové formě u každého produktu.
Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

 

Objednávka

Hledání v ceníku e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.

Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační. Produkty označené "skladem" jsou aktuálně skladem, zásoby zboží se však mohou změnit.

Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.

Objednání prostřednictvím internetového obchodu nebo na e-mail: objednavka@profibrus.cz

Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, na které jste upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky.

Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu rehacek@profibrus.cz do převzetí dodávky přepravní firmou.

 

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. Ke změně cen může docházet kdykoliv v průběhu roku dle změn dodavatelů nebo výrobců.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od cen v kameném obchodě.

 

Úhrada dodávky zboží

  • Na dobírku nebo zálohovou fakturou převodem na účet prodávajícího: KB 78-7765320227/0100.
  • Hotově nebo platební kartou při odběru zboží v kamenném obchodě.
  • Převodním příkazem po dohodě pro stálé odběratele. Základní lhůta splatnosti faktury je 14 dní.


Stálým odběratelům a prodejcům jsou poskytovány slevy na základě vzájemné domluvy a sortimentu odebíraného zboží.

 

Doprava

  • Zboží lze vyzvednout osobním odběrem na prodejně prodávajícího v Hradci Králové 3,Kladská 916, 500 03 Provozní doba: Pondělí-pátek 7,15-16,00 hodin
  • Zboží lze dodat na adresu zákazníka přepravní službou nebo poštou

 

Cena přepravného

  • dopravné službou PPL včetně doběrečného 150,- Kč bez DPH
  • dopravné Českou poštou včetně doběrečného 149,- Kč bez DPH


Při objednávce nad 5.000,- Kč je dopravné zdarma.

U zakázek nadměrných rozměrů (nad 2m) a nadměrné váhy (nad 30 kg) se dopravné řeší individuálně po dohodě se zákazníkem.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy zabaleno do ochranných obalů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Použité ochranné obaly nemusí být shodné s obsahem.

 

Převzetí zboží

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.

V případě poškození vnějšího obalu zásilku nepřebírejte, s dopravcem sepište protokol a kontaktujte nás. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

 

Záruční doba, reklamace

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu.

Pokud to charakter zboží vyžaduje, je součástí zásilky český návod a záruční list platný v České Republice nebo v rámci zemí EU s vyznačenou záruční dobou.

Kupující je povinnen zboží co do jakosti, kompletnosti a množství prohlédnout bez zbytečného prodlení a do 7 dnů od doručení zboží oznámit zjištěné vady.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným používáním v rozporu s návodem použití nebo mechanickým poškozením a opotřebením. Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád.

 

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu - rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

V případě, že věc  při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou.

 

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu - záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez závady, má kupující právo na výměnu zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Rozhodné právo

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou, pokud se nepodaří spor takto vyřešit,
bude jej rozhodovat soud příslušný podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.

 

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení Vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.