Jindřich Řeháček - Profibrus
 
Home » Doživotní záruka

Doživotní záruka

Doživotní záruka - HONITON

Na veškeré výrobky HONITON poskytujeme nadstandardní záruku po celou dobu jejich životnosti.V rámci této doživotní záruky garantujeme bezchybnou kvalitu materiálu a zpracování. Dojde-li k selhání nebo neuspokojivé funkčnosti nářadí v důsledku špatného zpracování nebo vady materiálu,toto nářadí Vám bezplatně opravíme nebo vyměníme za nový kus. V případě, že tento typ výrobku již nebude v nabídce, bude Vám vyměněn za technicky a kvalitativně nejblíže odpovídající typ. Je možné,že v rámci záruční opravy bude opravená nebo vyměněná pouze poškozená část výrobku .Doživotní záruka HONITON se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávným použitím nářadí, použitím nad míru přípustného zatížení nebo zanedbanou či nedostatečnou péčí. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení a na poškození nářadí, které bylo jakkoli upraveno .Reklamovaný výrobek musí být předán k posouzení prodejci nářadí HONITON, u něhož byl zakoupen.